Projekty

 
  • Projekt "COOLturalna Wioska" współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 
  • Przedsięwzięcie pn.: „Słoneczna Kraina - ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Lubiniu (Gm. Krzywiń)” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

    www.wfosgw.poznan.pl

 
  • Rozwój działalności kulturalnej poprzez zakup profesjonalnego sprzętu estradowego – etap I. Dofinansowanie w ramach programu Rozwój Infrastruktury kultury, Priorytet Infrastruktura kultury ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

  • Patronaty nad projektami grup nieformalnych „COOLturalna Wieś” oraz „Ścieżka ekologiczno-przyrodnicza w Lubiniu”. Projekty dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach konkursu „Wielkopolska Wiara”.
 
 
  • Gwiazdy Dzieciom 2016 oraz Lato z Oliwskim Słoneczkiem. Dofinansowanie ze środków Powiatu Kościańskiego oraz Gminy Krzywiń